Regulamin Klubu Skutecznej Utraty Wagi (Klub SUW)

  • Osoba przystępująca do Klubu zostaje jej Klubowiczem.
  • Klubowicz jest zobowiązany do odbycia dwóch indywidualnych konsultacji psychodietetycznych, które mają na celu określić przyczynę zaburzeń odżywiania i rozpocząć proces terapeutyczny. Konsultacje prowadzi doświadczony dietetyk i psychoterapeuta.
  • Klubowicz ma prawo do korzystania z usług świadczonych przez Klub SUW zgodnie z ustalonym i opłaconym karnetem. W ramach każdego karnetu poza zajęciami ruchowymi, w Klubie prowadzone są: warsztaty dietetyczne (raz w miesiącu), konsultacje z lekarzem (raz w miesiącu), ważenie i mierzenie (raz w miesiącu), eventy takie jak zabawy integracyjne i imprezy sportowe. W Klubie zajęcia na sali oraz marsze prowadzone są na poziomie dwóch grup – grupy zaawansowanej i podstawowej. Na zajęciach basenowych – nie ma podziału na grupy pod względem zaawansowania. O przynależności do poziomu zaawansowania grupy decyduje Klubowicz wspólnie z trenerem.
  • Klubowicz jest premiowany za uczestnictwo w zajęciach. Jeżeli będzie uczestniczył w tygodniu w co najmniej 5 zajęciach otrzymuje specjalny znaczek uprawniający do zbierania rabatów tzw: „zieloną buźkę”, jeżeli będzie uczestniczył w tygodniu w co najmniej w czterech zajęciach otrzymuje tzw. „połówkę zielonej buźki”

Zebranie 5 „zielonych buziek” = rabat na wszystkie kolejne karnety - 5%

Zebranie 15 „zielonych buziek” = rabat na wszystkie kolejne karnety - 15%

Zebranie 20 „zielonych buziek” = rabat na wszystkie kolejne karnety - 20%

  • Osoby, które wykażą się najwyższą frekwencją w miesiącu zdobywają tytuł „królowej/króla miesiąca” otrzymują dyplom i upominek. Uhonorowanie wyróżnionych osób podczas warsztatów dietetycznych
  • Karnet ważny jest od dnia zapisania się przez miesiąc kalendarzowy. Opłacenie kolejnego karnetu przed upływem ważności bieżącego karnetu jest jednoznaczne z kontynuacją Klubowicza z członkostwa w Klubie. Nieopłacenie kolejnego karnetu przed upływem ważności bieżącego karnetu jest jednoznaczne z rezygnacją Klubowicza z członkostwa w Klubie. Ponowne zapisanie członka może nastąpić w przypadku wolnych miejsc w Klubie i po odbyciu płatnej konsultacji psychodietetycznej. Klubowicz ma prawo raz w roku do jednorazowego zawieszenia trwania karnetu na okres maksymalnie 2 tygodni, jednakże w przypadku zgłoszenia takowej przerwy w wyprzedzeniem. W przypadku powyższego, czas trwania karnetu oraz termin płatności ulega przedłużeniu o czas trwania zawieszenia. Opłaty za karnet należy uiścić w formie gotówkowej lub przelewem na konto bankowe nr 70 1050 1764 1000 0092 2305 4645. Należne za aktywność rabaty („system uśmiechniętych buziek”) będą pomniejszać obowiązującą cenę.
  • Klubowicz przystępując do klubu oświadcza, iż według jego najlepszej wiedzy znajduje się w stanie zdrowia pozwalającym mu na korzystanie z usług świadczonych przez Klub SUW. Jednocześnie jest świadom zagrożenia zdrowia wywołanego nadmiernymi obciążeniami podczas ćwiczeń oraz niestosowania się zaleceń instruktora.
  • Dane osobowe Klubowicza takie jak imię i nazwisko oraz numer telefonu będą przetwarzane i wykorzystywane przez Klub SUW wyłącznie w celach kontaktu z Klubowiczem. Ponadto jego imię i nazwisko będzie widoczne na listach obecności dla kadry Klubu oraz pozostałych Klubowiczów. W przypadku, kiedy Klubowicz nie wyraża na to zgody proszony jest o zgłoszenie tego faktu w formie pisemnej. Podczas imprez lub zajęć w Klubie mogą być robione zdjęcia lub krótkie filmy pokazowe w celu umieszczenia ich na naszym profilu na Facebook. W przypadku, kiedy Klubowicz nie wyraża na to zgody proszony jest o zgłoszenie tego faktu w formie pisemnej.
  • Bezpośrednio nad Klubowiczem będzie sprawować opiekę jedna z przydzielonych trenerek, której to zadaniem jest wspierać Klubowicza w procesie zmiany nawyków ruchowych oraz psychodietetyk, który będzie wspierał w procesie zmian żywieniowych.
  • W przypadku braku możliwości świadczenia przez Klub SUW części usługi w zakresie zajęć na basenie lub na sali, członkowi zostanie zwrócona różnica pomiędzy ceną karnetu obejmującą zajęcia basenowe a ceną analogicznego karnetu bez takich zajęć. Różnica ta nastąpi w formie zwrotu należności lub możliwości zajęć w innym terminie.